HÄSSLEHOLM KLIPPAN ADVOKATFIRMA STJERNDAHL & WIKBORN

Affärsjuridik

På Stjerndahl & Wikborn kan vi alltid ge dig stöd vid alla de juridiska frågeställningar som är en del av affärslivet. Våra jurister har ett brett kunnande inom affärsjuridik, och flera av oss har spetskompetens inom området.

Affärsjuridik – omfattar bl. a

  • Vi biträder som ombud i civilrättsliga tvister
  • Företagsöverlåtelse – förvärv och/ eller försäljning av rörelse
  • Bolagsrätt – ändring av bolagsform, ansvarsfrågor, kapitalanskaffning, fusioner och delningar.
  • Avtalsrätt – Reglering i avtal en affärsmässig uppgörelse, såsom ett samarbete mellan delägare, aktieägare eller externa samarbetspartnerns.
  • Vi erbjuder  skräddarsydda kompanjonsavtal, aktieägaravtal och samarbetssavtal.

RÄTTSOMRÅDEN