HÄSSLEHOLM KLIPPAN ADVOKATFIRMA STJERNDAHL & WIKBORN

Arbetsrätt

Vi har lång erfarenhet av att företräda arbetstagare som blivit felaktigt uppsagda eller avskedade. I många fall finns möjlighet att nå utomrättsliga och fördelaktiga förlikningar i arbetsrättsliga ärenden och det är något vi alltid jobbar på i första hand för att undvika långa och krävande processer i domstol.

Arbetsrätt – omfattar bl. a

  • Uppsägningar, avskedanden och anställningsskydd
  • Lönetvister
  • Anställningsavtal
  • Medbestämmandelagen
  • Diskrimineringsfrågor
  • Arbetsmiljö

RÄTTSOMRÅDEN