HÄSSLEHOLM KLIPPAN ADVOKATFIRMA STJERNDAHL & WIKBORN

Brottmål

Vi biträder i brottmål, såväl brottsoffer som misstänkta. I regel har ett brottsoffer rätt till ett målsägandebiträde och en misstänkt har rätt till en offentlig försvarare.
Det är av största vikt att du som misstänkt i ett tidigt skede kommer i kontakt med en försvarare.

Offentlig försvarare

Den som är misstänkt för brott har i princip alltid rätt till en advokat, en offentlig försvarare. Staten står för advokatens kostnader, men vid fällande dom kan en viss återbetalningsskyldighet uppstå till staten.

Den offentlige försvararens (advokatens) roll är att på bästa sätt tillvarata den misstänktes rättigheter. Lagen föreskriver att försvararen skall med nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning.

RÄTTSOMRÅDEN