HÄSSLEHOLM KLIPPAN ADVOKATFIRMA STJERNDAHL & WIKBORN

Familjerätt

Arbetet med familjerätt består till stor del i att förändra den familjerättsliga lagstiftningen i takt med samhällets utveckling. En ledstjärna i det familjerättsliga arbetet är barnets bästa.

Familjerätt omfattar frågor om:

Äktenskap, partnerskap och samboende, förhållandet mellan föräldrar och barn, regler om gode män och förvaltare samt arvsrätt.

Vi erbjuder kompetens vad gäller:

  • Vårdnad av barn, umgänge och boende
  • Arvsskifte
  • Bouppteckning
  • Bodelning
  • Arvsrätt
  • Kvarsittanderätt
  • Samboavtal
  • Testamente
  • Skilsmässa
  • Äktenskapsförord

RÄTTSOMRÅDEN