HÄSSLEHOLM KLIPPAN ADVOKATFIRMA STJERNDAHL & WIKBORN

Personal Stjerndahl & Wikborn

Advokatfirman sysselsätter fyra personer varav tre jurister och en administratör.  Du kan läsa mer om var och en oss här nedan.

Advokat Lars Blad

Lars Blad har varit advokat sedan 1998 och är verksam inom framförallt fastighetsrätten och affärsjuridiken. Därutöver verkar han även som notarius publicus.

Advokat Niclas Larsson

Niclas Larsson är advokat sedan 2004 och är  i huvudsak verksam som offentlig försvarare i brottmål samt som målsägandebiträde. Han är även biträdande Notarius Publicus

Advokat Ylva Öhrström

Ylva Öhrström är advokat sedan 2013 och arbetar i huvudsak med familjerättsliga frågor men åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde.

Maria Paulsson Simmingsköld

Maria Paulsson Simmingsköld arbetar som Advokatsekreterare på firman.

RÄTTSOMRÅDEN