HÄSSLEHOLM KLIPPAN ADVOKATFIRMA STJERNDAHL & WIKBORN

Rättsområden

Advokatfirman Stjerndahl & Wikborn är en allmänpraktiserande advokatbyrå med tyngdpunkten lagd på ärenden inom affärsjuridik, familjerätt samt fastighetsrätt. Därutöver åtar vi oss även uppdrag som offentligt biträde och målsägandebiträde i brottmål. Advokaten Lars Blad är av länsstyrelsen utsedd till Notarius Publicus, varför advokatbyrån även åtar sig uppdrag inom det området.

Samtliga advokater och jurister vid advokatbyrån har mångårig erfarenhet av att företräda klienter som är i behov av kvalificerad juridisk kompetens.
Se nedan inom vilka rättsområden som vi på advokatbyrån åtar oss uppdrag:

RÄTTSOMRÅDEN