HÄSSLEHOLM KLIPPAN ADVOKATFIRMA STJERNDAHL & WIKBORN

Advokatfirman Stjerndahl & Wikborn

Är en allmänpraktiserande advokatbyrå med särskild inriktning på affärsjuridik, fastighetsrätt, familjerätt och brottmål. Advokatbyrån har sitt huvudkontor Hässleholm samt ett platskontor i Klippan och bistår såväl privatpersoner som små och medelstora företag.

Allmän juridik

Inom den allmänna juridiken bistår advokatfirman privatpersoner med rådgivning inom de flesta av juridikens privaträttsliga områden även om särskild fokus ligger på fastighetsrätt, familjerätt och brottmål. En stor del av advokatfirmans uppdrag består i att agera som ombud inför domstol i såväl privaträttsliga tvister som brottmål.

RÄTTSOMRÅDEN