Notarius Publicus

Advokat Lars Blad är Notarius Publicus och Advokat Niclas Larsson är Biträdande Notarius Publicus. De bistår allmänheten i ärenden som anges i lagen (1981:1363) om Notarius Publicus. De åtgärder som allmänheten kan erhålla biträde med är bl a följande:

-bestyrka namnunderskrifter, avskrifter och andra uppgifter om innehållet i handlingar

-utfärda apostille,

-närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts,

-kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar,

-efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser,

-bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder,

-bekräfta att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan

Besök hos Notarius Publicus måste förbokas på telefon 0451-140 40
Image

Advokat Lars Blad

Vi tar hand om det finstilta

Så du kan få lugn och ro

Adress

Advokatfirman Stjerndahl & Wikborn
Frykholmsgatan 8 A
281 31 Hässleholm

Kontaktuppgifter

Tel: 0451-140 40
Fax: 0451-853 35
E-post: stjernadvokat@stjernadvokat.se